Warunki i koszty dostawy

Prowadzimy sprzedaż na terenie Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane
indywidualnie z klientem.
Orientacyjne wartości opłat są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione
od formy wyboru dostawy oraz płatności.
Opłata za niektóre przesyłki wielkogabarytowe, składające się z wielu paczek tego
samego produktu może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. O takim przypadku klient
każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie zaraz po złożeniu zamówienia.

Koszty dostawy towaru podane przy każdym produkcie uwzględniają najtańszą możliwą formę wysyłki przy przedpłacie na konto.
Przy składaniu zamówienia Klient może wybrać dowolną inną formę wysyłki oraz sposób płatności.

Wszystkie dostawy realizowane przez firmę kurierską są ubezpieczone.
W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu
oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie
w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie
ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. W przypadku odbioru osobistego Klient
również jest zobowiązany do sprawdzenia towaru będącego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe
kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu
7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas
transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego
opakowania reklamowanego towaru.


Koszt transportu:

Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD 18zł (za paczkę do 31.5 kg) na terenie Polski.

Dopłata za pobranie wynosi 4zł.

Za pośrednictwem Poczty-Polskiej, wg stawek z cennika Poczty Polskiej, dostępnego pod adresem:

http://cennik.poczta-polska.pl/